Tworzymy
doświadczenia

Architektura, sztuka, multimedia, edukacja
WIĘCEJ

Wprowadzenie

Jesteśmy multidyscyplinarną grupą specjalistów zajmującą się
kompleksowym tworzeniem wielowymiarowych przestrzeni ekspozycyjnych.

Kreujemy koncepcje, projektujemy, ale także realizujemy zadania,
łączące prace budowlane i instalacyjne z obszarami scenografii i multimediów.

MULTIMEDIA

Projektujemy i wykonujemy rozbudowane systemy interaktywne bazujące na najnowocześniejszych rozwiązaniach technologicznych.

SZTUKA

W naszych kreacjach dominującą rolę pełnią: estetyka oraz bezpośrednie odniesienia do współczesnych trendów. Nie pomijamy jednak aspektów funkcjonalnych.

EDUKACJA

Zapewnienie klarowności i spójności przekazu oraz wykorzystanie zróżnicowanych środków wyrazu potęguje walory edukacyjne stosowanych rozwiązań.

WYBRANE Realizacje


MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ

ECS – WYSTAWA STAŁA

ECS – WYDZIAŁ ZABAW


NASI KLIENCI

Naszymi klientami są instytucje kultury i edukacji,
a także podmioty sektora komercyjnego.MAE Multimedia Art & Education Sp. z o.o. | ul. Stefana Batorego 8/1A | 80-251 Gdańsk, Polska | NIP 957-10-78-023 | Kapitał zakładowy 1 000 000 PLN wniesiony w całości |
Sąd rejonowy Gdańsk-Północ W Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | Oddział ul. Bielska 18 | 02-394 Warszawa, Polska
www.mae.pl