Polityka prywatności

Spółka MAE Multimedia Art & Education przetwarza dane osobowe w zgodzie i w oparciu o:

  1. Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018r. poz. 1000) zwanej dalej „UODO” wraz z aktami wykonawczymi;
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.