PRZETARGI

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie pionierskich technologii niezbędnych do wprowadzenia na rynek Mobilnego Centrum Nauki (MCN) oraz przygotowanie prototypu rozwiązania” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zapraszamy do składania ofert w poniższych postępowaniach:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2022 z dn. 28.07.2022 r. – Dostawa sprzętu audio-video:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/120103
Niniejszym informujemy, że ogłoszone w dn. 27.07.2022 r. zapytanie na dostawę sprzętu audio-video zostało anulowane z powodu potrzeby weryfikacji specyfikacji technicznych.
Anulowanie postępowania jest zgodne z zapisami zapytania ofertowego.
Zapytanie zostało wznowione w dn. 28.07.2022 pod powyższym linkiem.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2022 z dn. 28.07.2022 r. – Dostawa sprzętu IT:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/120124