PROJEKTY UE

MAE Multimedia Art & Education Sp. z o.o. w konsorcjum z Politechniką Gdańską otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu 6/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 projektu pn.: „Opracowanie pionierskich technologii niezbędnych do wprowadzenia na rynek Mobilnego Centrum Nauki (MCN) oraz przygotowanie prototypu rozwiązania” (01.01.01-00-1753/20).

Budżet projektu: 5 238 889,96 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 4 158 796,65 PLN

Dofinansowanie przyznane MAE: 3 105 945,92 PLN

Czas trwania projektu: wrzesień 2021 r. – sierpień 2023 r.

Cel projektu: przeprowadzenie badań, opracowanie technologii, zaprojektowanie i wykonanie kompaktowego Mobilnego Centrum Nauki – innowacyjnego rozwiązania wystawienniczego, które można w prosty i szybki sposób przemieszczać w dowolne rejony kraju. Realizacja projektu zapewni dostęp do treści dydaktycznych różnym grupom społecznym, w tym wykluczonym zdrowotnie, ekonomiczne, geograficznie.

PRZETARGI